Algemene informatie

Klachtenprocedure
Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden of worden fouten gemaakt. U bent welkom om dergelijke zaken in eerste instantie met uw trainer van Lexicon; Taaladvies & Taaltraining te bespreken. Komt u met de trainer niet tot een bevredigende oplossing of voelt u zich niet serieus genomen, dan kunt u de zaak ook bespreken met een onafhankelijke derde. Deze is aangesteld om ervoor te zorgen dat klachten altijd serieus genomen worden. Voor een nauwkeurige aanpak van uw klacht volgt u het volgende stappenplan.

 1. Klachten kunnen schriftelijk (per brief of e-mail) of via de website met het contactformulier worden ingediend bij:
  Lexicon; Taaladvies & Taaltraining
  T.a.v. mevrouw G. Duistermaat
  Hogelandseweg 89
  4132 CV Vianen
 2. De ontvangst van de klacht wordt schriftelijk bevestigd aan de indiener.
 3. De afhandeling van de klacht valt onder verantwoordelijkheid van de directie van Lexicon; Taaladvies & Taaltraining.
 4. Binnen twee weken kunt u een schriftelijke reactie verwachten. Bij klachten per brief verzonden geldt de datum van het poststempel als datum van binnenkomst. Bij digitaal verzonden klachten geldt de datum van binnenkomst op de PC.Mocht een langere periode nodig zijn om de klacht nauwkeurig te onderzoeken, dan wordt u binnen twee weken hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. U krijgt dan ook te horen wanneer u uitsluitsel kunt verwachten. Wanneer u het niet eens bent met de afhandeling van de klacht door Lexicon; Taaladvies & Taaltraining, dan kunt u zich wenden tot:
  Work21
  T.a.v. mevrouw G. Vink
  Duwboot 20
  3991 CD Houten
  Het oordeel van deze beroepsinstantie is voor beide partijen, zowel Lexicon; Taaladvies & Taaltraining als voor de indiener van de klacht bindend.
 5. Eventuele consequentie worden door Lexicon; Taaladvies & Taaltraining zo snel mogelijk afgehandeld.
 6. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en bewaard voor de duur van algemeen wettelijk vastgestelde bewaartermijnen.

Geheimhouding
Alle informatie die klanten aan Lexicon; Taaladvies & Taaltraining verstrekken wordt vertrouwelijk behandeld. Als een klant hier prijs op stelt, wordt er voor aanvang van een trainingstraject een geheimhoudingsverklaring getekend.