Schriftelijk Rapporteren

Voor wie
 Deze training is bestemd voor iedereen die regelmatig rapporten, verslagen, beleidsstukken en notities moet schrijven. De deelnemers vinden het belangrijk om op een efficiënte wijze  rapporten, verslagen en andere teksten te kunnen schrijven waarbij zij de inhoud goed op de lezersgroep af kunnen stemmen.

Doelen
Na deze training zijn de deelnemers in staat om:

 • rapporten op een heldere, gestructureerde manier op te bouwen;
 • in te spelen op de informatiebehoefte van de lezer(s);
 • kunnen de deelnemers zelfstandig rapporten en andere teksten schrijven en beoordelen.

Onderwerpen
Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Stappenplan om rapporten te schrijven
 • Centrale vraag
 • Tekstdoelen
 • Inspelen op de behoefte van de lezer(s)
 • Rapporten opbouwen
 • Structuur aanbrengen
 • Kiezen van de juiste stijl
 • Helder, direct en ‘to the point’ formuleren
 • Grammaticale kwesties

Duur
De training duurt in overleg met de opdrachtgever 4 of meer dagdelen. Deze dagdelen kunnen aansluitend gevolgd worden, of over verschillende dagen verdeeld worden.

Studiemateriaal en werkwijze
Iedere deelnemer ontvangt een naslagwerk van de training.
De training heeft een interactief karakter. Dit houdt in dat de deelnemers na een korte theoretische uitleg direct met het geleerde aan de slag gaan, individueel of in groepjes. Tussen de trainingsbijeenkomsten maken de deelnemers een praktijkopdracht.

Maatwerk
Tijdens de training maakt de trainer gebruik van aansprekende oefeningen en voorbeelden uit de praktijk van de deelnemers. Deelnemers kunnen eigen werk meenemen; dit wordt tijdens de training behandeld.