Skip to main content

Zakelijk telefoneren

Voor wie
De training is bedoeld voor iedereen die veel zakelijk telefoneert. Dit kunnen receptie- en baliemedewerkers zijn maar ook mensen die op andere afdelingen werken en veel moeten telefoneren, komen voor deze training in aanmerking.

Doelen
Na afloop van de training kunnen de deelnemers op efficiënte wijze zakelijke telefoongesprekken met interne en externe klanten voeren. Zij hanteren hierbij de huisstijl van hun organisatie.
 
Onderwerpen
Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Telefoneren als onderdeel van communiceren
  • Klantgerichte telefoongesprekken
  • Fases in een telefoongesprek
  • Vragen stellen
  • Luisteren en samenvatten
  • Klachten behandelen
  • Klantentypologie 
  • Omgaan met lastig gedrag

Duur
De training duurt in overleg met de opdrachtgever 2 of meer dagdelen. Deze dagdelen kunnen aansluitend gevolgd worden, of over verschillende dagen verdeeld worden.

Studiemateriaal en werkwijze
Iedere deelnemer ontvangt een naslagwerk van de training.
De training heeft een praktisch karakter. Dit houdt in dat de deelnemers na een korte theoretische uitleg direct met het geleerde aan de slag gaan, door het voeren van oefentelefoongesprekken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een telefoonset waarmee de gesprekken worden opgenomen en weergegeven.

Maatwerk
Tijdens de training maakt de trainer gebruik van aansprekende oefeningen en voorbeelden uit de praktijk van de deelnemers.