Skip to main content

Over Lexicon Training

Lexicon; Taaladvies & Taaltraining is gespecialiseerd in het geven van trainingen en adviezen op het gebied van schriftelijke en mondelinge communicatie. Ook individuele coaching behoort tot de mogelijkheden. Daarnaast schrijven en redigeren wij zakelijke teksten.

Persoonlijk en praktisch zijn de uitgangspunten van Lexicon; Taaladvies & Taaltraining

Persoonlijke aanpak
Een persoonlijke aanpak vinden wij belangrijk. Daarom stemmen wij voor een training eerst met u af welke onderwerpen er precies behandeld moeten worden. Elke individuele deelnemer aan een training krijgt eerst een intake om zo zijn of haar leerbehoeften in kaart te brengen.

Voorafgaand aan het schrijven van teksten voor uw bedrijf, stemmen we eerst af met welke (huis)stijleisen we rekening moeten houden

Praktische aanpak
Lexicon; Taaladvies & Taaltraining verzorgt trainingen en adviezen die aansluiten bij uw dagelijkse praktijk; dus geen theoretische verhandelingen maar direct met een praktijksituatie aan de slag. Alleen dan heeft trainen zin.

Bemanning en relaties
Drs. Gerdien Duistermaat vormt het hart van de organisatie. Zij wordt bijgestaan door aan haar bureau gelieerde freelancers.

Lexicon; Taaladvies & Taaltraining werkt voor een breed spectrum aan bedrijven en (overheids)instellingen bijvoorbeeld:

Bank en verzekeringswezen:
DELA
Delta Lloyd
Gouwezorg

Industrie en chemie:
MAVOM bv
Feenstra

Overheid:
Hoogheemraadschap van Delfland
Informatie Beheergroep Groningen
Gemeente Wijk bij Duurstede

Milieuadvies:
Ingenieursbureau DHV
Stantec B.V.
IF Technology

Uitgeverij:
Euroforum Uitgeverij B.V.

Wonen:
Woningstichting Den Helder
Woningstichting Purmerend

Ontstaan
Lexicon; Taaladvies & Taaltraining is in 1997 opgericht door Gerdien Duistermaat. Zij studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Na haar studie gaf zij een aantal jaar les in het middelbaar onderwijs. Vervolgens maakte zij de overstap naar het bedrijfsleven waar zij verschillende communicatiefuncties bekleedde. Al gauw bleek dat er in het bedrijfsleven veel behoefte was aan trainingen op het gebied van schrijven en mondelinge communicatie en zo ging zij zich toeleggen op het geven van trainingen op dit gebied. Eerst als freelancer bij andere trainingsbureaus, daarna richtte zij in 1997 haar eigen bureau Lexicon Taaladvies & Taaltraining op.