Skip to main content

Bedrijfscorrespondentie

Voor wie
De training is bedoeld voor iedereen die vanuit zijn of haar functie regelmatig brieven of andere zakelijke teksten schrijft of moet beoordelen. De deelnemers vinden het belangrijk om op de juiste manier verschillende zakelijke teksten te kunnen opstellen.

Doelen
Na afloop van de training weten de deelnemers aan welke eisen verschillende zakelijke teksten moeten voldoen. De deelnemers weten wat een zakelijke schrijfstijl is en zij kunnen zakelijke brieven en andere teksten schrijven en kritisch beoordelen.

Onderwerpen
Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Schriftelijk communiceren
  • Zakelijke teksten: brieven, e-mails, memo’s, interne nota’s, vrije teksten
  • Opbouw van teksten
  • Begin- en eindzinnen
  • Een zakelijke stijl
    efficiënt, helder, lezersgericht
  • Lastige grammaticale kwesties

Duur
De training duurt in overleg met de opdrachtgever 2 of meer dagdelen. Deze dagdelen kunnen aansluitend gevolgd worden, of over verschillende dagen verdeeld worden.

Studiemateriaal en werkwijze
Iedere deelnemer ontvangt een naslagwerk van de training.
De training heeft een interactief karakter. Dit houdt in dat de deelnemers na een korte theoretische uitleg direct met het geleerde aan de slag gaan, individueel of in groepjes. Tussen de trainingsbijeenkomsten maken de deelnemers een praktijkopdracht.

Maatwerk
Tijdens de training maakt de trainer gebruik van aansprekende oefeningen en voorbeelden uit de praktijk van de deelnemers. Deelnemers kunnen eigen werk meenemen; dit wordt tijdensde training behandeld.