Skip to main content

Notuleren

Voor wie
De training is bedoeld voor iedereen die vanuit zijn of haar functie regelmatig vergaderingen moet notuleren of gespreksverslagen moet maken. De deelnemers vinden het belangrijk om de hoofdzaken van een vergadering correct en op beknopte wijze weer te kunnen geven.

Doelen
Na afloop van de training weten de deelnemers welk type vergaderverslag het best in hun organisatie past en kunnen zij leesbare vergaderslagen schrijven. De deelnemers kunnen luistertechnieken toepassen om hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden.
 
Onderwerpen
Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Rechten en plichten van de notulist
  • Soorten notulen
  • Agenda 
  • Besluiten- en afsprakenlijsten
  • Luisteren en samenvatten
  • Notulen uitwerken
  • Schrijfstijl in notulen
  • Lastige grammaticale kwesties

Duur
De training duurt in overleg met de opdrachtgever 2 of meer dagdelen. Deze dagdelen kunnen aansluitend gevolgd worden, of over verschillende dagen verdeeld worden.

Studiemateriaal en werkwijze
Iedere deelnemer ontvangt een naslagwerk van de training.
De training heeft een interactief karakter. Dit houdt in dat de deelnemers na een korte theoretische uitleg direct met het geleerde aan de slag gaan, individueel of in groepjes. Tussen de trainingsbijeenkomsten maken de deelnemers een praktijkopdracht.

Maatwerk
Tijdens de training maakt de trainer gebruik van aansprekende oefeningen en voorbeelden uit de praktijk van de deelnemers. Deelnemers kunnen eigen werk meenemen; dit wordt tijdens
de training behandeld.