Skip to main content

Correct Nederlands

Voor wie
Deze training is bedoeld voor iedereen die regelmatig brieven, e-mails, memo’s rapporten of andere teksten moet schrijven. Van managementassistent tot manager; de training is voor iedereen geschikt.

Doelen
Na afloop van de training weten de deelnemers de juiste schrijfwijze van veel voorkomende lastige woorden en zinsneden en hebben zij inzicht in de valkuilen van de Nederlandse taal.

Onderwerpen
Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Werkwoordspelling
  Gebeurt of gebeurd?
  Gefaxt of gefaxed?
 • Tussen-n
  krantebericht of krantenbericht?
 • Koppelteken en samenstellingen
  langetermijnplanning, lange-termijnplanning of lange termijn planning?
  wij gaan ervan uit, wij gaan er van uit of wij gaan ervanuit?
 • Trema
  Financieel, financiële, financiën
 • Hoofdletters
  President Bush of president Bush?
  Engelse concurrentie of engelse concurrentie?
 • Titels
  Mr. J. van Woestendonk, mr. J. van Woestendonk of Mr J. van Woestendonk?
 • Leestekens
  Punten, komma’s, aanhalingstekens
 • Apostrof
  Frank’s computer of Franks computer?

Duur
De training duurt 2 dagdelen.  Deze dagdelen kunnen aansluitend gevolgd worden of over verschillende dagen verdeeld.

Studiemateriaal en werkwijze
Iedere deelnemer ontvangt een naslagwerk van de training.
De training heeft een interactief karakter. Dit houdt in dat de deelnemers na een korte theoretische uitleg direct met het geleerde aan de slag gaan, individueel of in groepjes.