Skip to main content

Klantgericht Schrijven

Voor wie
De training is bedoeld voor iedereen die vanuit zijn of haar functie regelmatig brieven of andere teksten schrijft of moet beoordelen. De deelnemers vinden het belangrijk om op een efficiënte wijze te schrijven en daarbij de juiste toon te kiezen zodat hun boodschap helder en ‘to the point’ overkomt.

Doelen
Na afloop van de training kunnen de deelnemers op efficiënte wijze lezersgerichte brieven en andere teksten schrijven en kritisch beoordelen.

Onderwerpen
Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Communicatie
 • Tips om klantgericht te kunnen optreden en schrijven
 • Beoordelen van teksten
 • Opbouw van teksten
 • Verschillende soorten brieven
  Positief-nieuwsbrief, negatief-nieuwsbrief, verkoopbrief, klachtenbrief
 • Begin- en eindzinnen van brieven
 • Een klantgerichte stijl
  efficiënt, helder, lezersgericht
 • Grammaticale kwesties

Duur
De training duurt in overleg met de opdrachtgever 2 of meer dagdelen. Deze dagdelen kunnen aansluitend gevolgd worden, of over verschillende dagen verdeeld worden.

Studiemateriaal en werkwijze
Iedere deelnemer ontvangt een naslagwerk van de training.
De training heeft een interactief karakter. Dit houdt in dat de deelnemers na een korte theoretische uitleg direct met het geleerde aan de slag gaan, individueel of in groepjes. Tussen de trainingsbijeenkomsten maken de deelnemers een praktijkopdracht.

Maatwerk
Tijdens de training maakt de trainer gebruik van aansprekende oefeningen en voorbeelden uit de praktijk van de deelnemers. Deelnemers kunnen eigen werk meenemen; dit wordt tijdens
de training behandeld.