Individuele Schrijfcoaching

Voor wie
Voor medewerkers die specifieke begeleiding willen of nodig hebben op het gebied van schriftelijke communicatie. Dit kunnen medewerkers zijn die Nederlands als tweede taal hebben maar ook autochtone Nederlanders komen soms in aanmerking voor een individuele coaching.

Doelen
Doelen en resultaten worden van tevoren met de opdrachtgever afgestemd.

Werkwijze
De trainer heeft een intakegesprek met de kandidaat en eventueel met de leidinggevende. Er kan tijdens dit gesprek een toets afgenomen worden om het taalniveau vast te stellen. Naar aanleiding van de intake inventariseert de trainer de knelpunten en doet een voorstel voor het coachingstraject. Daarbij wordt ook aangegeven hoelang de coaching gaat duren en wat de kosten zijn.

Tussen de coachingsbijeenkomsten door maakt de kandidaat oefeningen en opdrachten. In het geval van schriftelijke communicatie kan de coaching voor een groot deel per e-mail en telefoon plaatsvinden.

Maatwerk
De trainer maakt gebruik van oefeningen en voorbeelden die op de specifieke situatie van de kandidaat zijn gericht.

Duur
In overleg met de opdrachtgever.